„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #2 – 2024 – დეზინფორმაცია

N2_2024_Dezinformaciai

მსგავსი სტატიები:

„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #3 – 2024 – რუსული აგრესია
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პრიორიტეტები - განათლება, კულტურა, სპორტი, სოც უზრუნველყოფა
ჩანართი #15 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2021-2022 წლის...
ჩანართი #9 - სკოლამდელი განათლება
ჩანართი #9 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლის ...
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #6-საპრეზიდენტო არჩევნების ისტორია
ჩანართი #5 - ღია მმართველობა
ჩანართი #10 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლი...