სიახლეები

Posted in საგრანტო კონკურსი

მცირე გრანტების კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  მცირე ბიზნესის წარმომადგენელთათვის

Posted in საგრანტო კონკურსი

საგრანტო პროგრამა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებისთვის ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩასატარებლად და ენერგოეფექტურობის (EE) თემის პოპულარიზაციისთვის

Posted in საგრანტო კონკურსი

კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  საინიციატივო ჯგუფების, ინდივიდების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის

Posted in რუკები

რეგისტრირებული აქტიური ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით – 2024 წლის აპრილი

Posted in ინფოგრაფიკები

„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #5_6_2024_ხელოვნური ინტელექტი

Posted in საგრანტო კონკურსი

მცირე გრანტების კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  მცირე ბიზნესის წარმომადგენელთათვის

Posted in საგრანტო კონკურსი

მცირე გრანტების კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  საინიციატივო ჯგუფების, ინდივიდების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის

Posted in ინფოგრაფიკები სამოქალაქო საზოგადოება

„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #4 – 2024 – საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია

Posted in ინფოგრაფიკები სამოქალაქო საზოგადოება

„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #3 – 2024 – რუსული აგრესია