ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამების მიმოხილვა

chokhatauri_4_2024

 

მსგავსი სტატიები: