მუნიციპალური სერვისების კვლევის შედეგები

PH_01

მსგავსი სტატიები:

ჩანართი #10 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლი...
ჩანართი #12 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შემავალი ს...
ჩანართი #16. გურიის მუნიციპალიტეტების სკოლამდელი განათლების ხარჯები
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #6-საპრეზიდენტო არჩევნების ისტორია
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #10 - არჩევნების შედეგების დაცვის მექანიზმები არჩევნებამდე და არჩ...
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პრიორიტეტები – განათლება, კულტურა, სპორტი, სოც უზრუნველყოფა
ჩანართი #12 – არჩევნები 2020
ჩანართი #6 - ღია მმართველობა