„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #3 – 2024 – რუსული აგრესია

N3-Z-XIII-Varianti