ჩანართი #17 – ოზურგეთი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2021-2022 წლის ბიუჯეტის მიხედვით

NED_17_2020_2021_2022_inftrast_Ozurg

მსგავსი სტატიები: