2017 წლის ადგილობრივი არჩევნები
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
Arrow
Arrow
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე 2017 საბიუჯეტო წელს დაგეგმილი და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები

მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის პროექტი "მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენება სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისათვის" დაფინანსებულია  (National Endowment for Democracy) NED-ის მიერ. პროექტის განხორცილება 2017 წლის 1 თებერვალს დაიწყო და ის ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. (გრანტის ნომერი: 2017-205).

 

ლანჩხუთის საკრებულო

ოზურგეთის საკრებულო

ჩოხატაურის საკრებულო

შემოსული დოკუმენტების სტატისტიკა

სულ
2711
თვეში
6
კვირაში
0
საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა უპასუხო უარი სრულყოფილი არასრულყოფილი 10 დღიანი ვადის დაცვა გამჭვირვალობის %
ოზურგეთის თვითმმართველობა 76 72 4 70 94.74%
ლანჩხუთის თვითმმართველობა 67 2 1 61 1 68 91.04%
ჩოხატაურის თვითმმართველობა 63 1 60 2 58 95.24%
ქალაქის თვითმმართველობა 15 14 1 15 93.33%