ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
Arrow
Arrow
პროექტის შესახებ

შემოსული დოკუმენტების სტატისტიკა

სულ
2704
თვეში
67
კვირაში
0
საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა უპასუხო უარი სრულყოფილი არასრულყოფილი 10 დღიანი ვადის დაცვა გამჭვირვალობის %
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 76 72 4 70 94.74%
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 67 2 1 61 1 68 91.04%
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 63 1 60 2 58 95.24%