ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
Arrow
Arrow
პროექტის შესახებ

მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის პროექტი "მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენება სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისათვის" დაფინანსებულია  (National Endowment for Democracy) NED-ის მიერ. პროექტის განხორცილება 2017 წლის 1 თებერვალს დაიწყო და ის ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. (გრანტის ნომერი: 2017-205).

 

ლანჩხუთის საკრებულო

ოზურგეთის საკრებულო

ჩოხატაურის საკრებულო

შემოსული დოკუმენტების სტატისტიკა

სულ
2711
თვეში
28
კვირაში
6
საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა უპასუხო უარი სრულყოფილი არასრულყოფილი 10 დღიანი ვადის დაცვა გამჭვირვალობის %
ოზურგეთის თვითმმართველობა 76 72 4 70 94.74%
ლანჩხუთის თვითმმართველობა 67 2 1 61 1 68 91.04%
ჩოხატაურის თვითმმართველობა 63 1 60 2 58 95.24%
ქალაქის თვითმმართველობა 15 14 1 15 93.33%