„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #9 – არჩევნების შედეგების დაცვის მექანიზმები არჩევნებამდე და არჩევნების დღეს

N9_Aechevnebi_Xmaladze