ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი

chokhatauri_3