„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #5-სახელმწიფო პენსია და ცხოვრების ღირებულება ევროპაში

N5_2023_Evrokavshiri - Pensia

მსგავსი სტატიები:

ჩანართი #20 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჩანართი #12 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შემავალი ს...
სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #10 - გურიის რეგიონის ზოგიერთი სტატისტიკური მაჩვენებლები, 2017 წელ...
ინფოგრაფიკი -2 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებაში განსახორცილებელი პროექტის შერჩევა
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #2-ევროპული მომავალი და შენი მოსალოდნელი კეთილდღეობა
ჩანართი #8 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი განათლების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლის ბიუჯე...
ინფოგრაფიკი -5 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებაში განსახორცილებელი პროექტის შერჩევა
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #8 - საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში - 2008-2020 წლები