„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #10 – არჩევნების შედეგების დაცვის მექანიზმები არჩევნებამდე და არჩევნების დღეს

N10_Aechevnebi_Xmaladze-II