ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

chokhatauri_1_1