ჩანართი #15 – კულტურის განვითარების ხელშეწყობის, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტი

NED_15_2019