ჩანართი #22 – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი – კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი

NED_22_2022_Lanch_Kult_Sport

მსგავსი სტატიები:

„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #3 – 2024 – რუსული აგრესია
ჩანართი #17 - ბიუჯეტი - ადმინისტრაციული ხარჯების შედარება
ინფოგრაფიკი -5 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებაში განსახორცილებელი პროექტის შერჩევა
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამების მიმოხილვა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი
ჩანართი #17 - ოზურგეთი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2021-2022 წლის ...
ინფოგრაფიკი -3 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებაში განსახორცილებელი პროექტის შერჩევა