ჩანართი #14 – სკოლამდელი განათლების, ზოგადი განათლების ხელშეწყობის, სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტი

NED_14_2919