ჩანართი #23 – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი – კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი

NED_23_2022_Chokhatauri_Kult_Sport

მსგავსი სტატიები:

ჩანართი #7 - ღია მმართველობა
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების შეფასება
ჩანართი #7-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი განათლების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლის ბიუჯეტის...
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #8 - საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში - 2008-2020 წლები
ჩანართი #11 – დემოკრატიული სკოლა ყველასთვის
ჩანართი #8 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი განათლების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლის ბიუჯე...
ინფოგრაფიკი -3 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებაში განსახორცილებელი პროექტის შერჩევა
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #6-საპრეზიდენტო არჩევნების ისტორია