კონკურსი სტუდენტებისა და მოსწავლეებისთვის სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ