ჩანართი #5 – უმუშევრობის პროცენტული დონე რეგიონების მიხედვით

NED_5_2018

მსგავსი სტატიები:

ჩანართი #22 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი - კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი
ჩანართი #7 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #3 – 2024 – რუსული აგრესია
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #8 - საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში - 2008-2020 წლები
ჩანართი #15 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2021-2022 წლის...
ინფოგრაფიკი -2 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებაში განსახორცილებელი პროექტის შერჩევა
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #5-სახელმწიფო პენსია და ცხოვრების ღირებულება ევროპაში
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი