ჩანართი #8 – ცალკეული დემოგრაფიული მონაცემები

NED_8_2019

მსგავსი სტატიები:

„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #4 – 2024 – საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები ...
ჩანართი #10 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ
ჩანართი #15 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2021-2022 წლის...
ჩანართი #5 - უმუშევრობის პროცენტული დონე რეგიონების მიხედვით
ჩანართი #11 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლის...
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების შეფასება
ჩანართი #18 - ბიუჯეტი - ადმინისტრაციული ხარჯების შედარება
ჩანართი #21 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი