ჩანართი #7 – ღია მმართველობა

ACCESS_7_2019

მსგავსი სტატიები:

ჩანართი #4 - ღია მმართველობა
ჩანართი #12 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შემავალი ს...
ჩანართი #9 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლის ...
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #4-ვაჟა ფშაველა-რა არის თავისუფლება
ჩანართი #5 - უმუშევრობის პროცენტული დონე რეგიონების მიხედვით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების შეფასება
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი
ჩანართი #15 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2021-2022 წლის...