ჩანართი #14 – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შემავალი საარჩევნო უბნები

NED_14_2021_Archevnebi_Ozurgeti