ჩანართი #18 – ბიუჯეტი – ადმინისტრაციული ხარჯების შედარება

NED_18-_2020_Bagebi_ivlisi