ჩანართი #10 – სამოქალაქო ჩართულობა

NED_10_2020_Samoqalaqo-Chartuloba_mesxiZe

მსგავსი სტატიები:

„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #3
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი
ჩანართი #16 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2021-2022 წლი...
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #5
ჩანართი #12 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შემავალი ს...
ჩანართი #13 - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში შემავალი ...
სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #10 - გურიის რეგიონის ზოგიერთი სტატისტიკური მაჩვენებლები, 2017 წელ...
ჩანართი #19 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა