ურბანული და სამართლებრივი კვლევები ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის ადვოკატირებისთვის

1-A-Gamtlianebuli_Kvlevis Angarishi-Bolo Gascorebuli