დეცენტრალიზაციის გეგმით გათვალისწინებული თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების გამოყენების მონიტორინგის კვლევა

moqalaqeTa-Cartulobis-monitoringi