სამი ჰიპოსტაზის თეორია

საინტერესო და მარად აქტუალური თეორია…
„სამი ჰიპოსტაზის თეორია“
ე.წ. „სამი ჰიპოსტაზის თეორია“ 1930-იან წლებში იქნა შემუშავებული გერმანელი მეცნიერის გოტფრიდ ბენის მიერ და იგი ჰიტლერის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ამიტომ მას თავის დროზე მოსაკლავადაც დასდევდნენ. აღნიშნული თეორია, უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერ ტოტალიტარიზმზეა ზედგამოჭრილი და ყოველთვის აქტუალურია.
რაში მდგომარეობს ამ თეორიის არსი?

აღნიშნული თეორიის თანახმად, არსებობს სამი ჰიპოსტაზი, ანუ ადამიანის პიროვნების მახასიათებელი:
1) კაცი გონიერი;
2) კაცი პატიოსანი;
3) კაცი პარტიული.
ადამიანის პიროვნების ამ სამი მახასიათებლიდან თითოეულს აქვს დამოუკიდებელი არსებობის უფლება. კონკრეტული პირი შეიძლება ხასიათდებოდეს როგორც გონიერი, როგორც პატიოსანი, ან როგორც პარტიული.
ამასთან, ამ სამი მახასიათებლიდან, შესაძლებელია, ორს ერთად ატარებდეს ერთი ადამიანი თავის თავში, მაგრამ მესამე მახასიათებლის ერთდროული და პარალელური არსებობა ყოველთვის გამორიცხულია. ასე, მაგალითად:

– თუ კაცი პატიოსანია და, ამავე დროს, პარტიული, – მაშინ გონიერი არ არის;
– თუ კაცი გონიერია და პარტიული, – მაშინ პატიოსანი არ არის;
– თუ კაცი გონიერია და პატიოსანი, – პარტიული არ არის.

ე.ი. კაცი შეუძლებელია ერთდროულად იყოს გონიერი, პარტიული და პატიოსანი. ასეთი რამ არ ხდება, – ამტკიცებს გოტფრიდ ბენი.

გოტფრიდ ბენი (1886 წლის 2 მაისი – 1956 წლის 7 ივლისი), გერმანელი პოეტი, ესეისტი და ექიმი. იგი ხუთჯერ იყო წარდგენილი ნობელის პრემიაზე ლიტერატურის დარგში.