გურიის ეროვნული პარკის დაარსება

გურიის მთიანი ლანდშაფტის უნიკალური ბუნების დაცვისა და შენარჩუნების მიზნით, დაცული ტერიტორიების სააგენტო და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF), შვედეთის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერითა და ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური ჩართულობით ახორციელებს პროექტს გურიის ეროვნული პარკის დაარსებისთვის.

 

რა არის ეროვნული პარკი?

ეროვნული პარკი დაცული ტერიტორიის ერთ-ერთი სახეა, რომელსაც მინიჭებული აქვს სპეციალური სტატუსი. ის იქმნება ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელობის, მშვენიერებით გამორჩეული ბუნების დასაცავად და რეკრეაციული საქმიანობისთვის.

 

რა მიზანს ემსახურება ეროვნული პარკი?

ეროვნული პარკების შექმნის უმთავრესი მიზანია ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და ბუნებრივი რესურსების დაცვა.

ეროვნულ პარკის ასევე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ქვეყნის პოპულარიზაცია ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. ამასთან ერთად, ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ბუნებრივი რესურსები გონივრულად არის გამოყენებული, რის გამოც ისინი ხელმისაწვდომია მოსახლეობისათვის და მომავალი თაობებისათვის.

ეროვნული პარკის დაარსებასთან ერთად მნიშვნელოვნად ვითარდება ტურიზმი, რაც ხელს უწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას.

 

რა სარგებელი შეიძლება მივიღო ეროვნულ პარკთან დაკავშირებული ტურიზმიდან?

ეროვნული პარკების დაარსებით, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დასაქმების ახალი საშუალება და შემოსავლის ახალი წყარო იქმნება. ეროვნული პარკის დაარსებასთან ერთად იზრდება მოთხოვნა შემდეგ საქმიანობებზე:

 • გიდები და გამყოლები
 • სატრანსპორტო საშუალების მეპატრონეები
 • კვების მომსახურებაში ჩართული პირები
 • სასტუმროს მეპატრონეები
 • მცირე საოჯახო ტიპის სასტუმროების მეპატრონეები
 • ცხენების გამქირავებლები
 • ადმინისტრაციის თანამშრომლები

ხორციელდება სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები:

 • ახალი სასტუმროები
 • სასმელი წყლის სისტემები
 • სოფლის მეურნეობის პროექტები
 • მცირე ინფრასტრუქტურა
 • მეფუტკრეობის განვითარება
 • ტრადიციული ხელსაქმე
 • ისტორიული ძეგლების აღდგენა
 • ენერგიის დამზოგავი საშუალებების დანერგვა
 • ადგილობრივი მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანი სხვა პროექტები

ეროვნული პარკის დაარსებას თან ახლავს სხვადასხვა ტურისტული პროდუქტის შექმნა, როგორებიცაა:

 • სალაშქრო ტურები
 • საცხენოსნო ტურები
 • ველო-ტურები
 • ფრინველებზე დაკვირვება
 • საგანმანათლებლო ტურები
 • კულტურული ტურები
 • სპორტული თევზაობა
 • ჯომარდობა, რაფტინგი
 • სათავგადასავლო ტურები
 • ზამთრის აქტივობები
 • ტურები ფოტო მოყვარულთათვის

 

სხვა რა სარგებელი შეიძლება მივიღო ეროვნული პარკის დაარსებით?

გარდა ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესებისა, ეროვნული პარკები ხელს უწყობს მოსახლეობისათვის ბუნებრივი საფრთხეების შემცირებას, როგორებიცაა: ზვავი, მეწყერი და ა.შ.

ეროვნულ პარკებში ბუნებრივი რესურსები (სამასალე მერქანი, შეშა, სამკურნალო მცენარეები და სხვა) მდგრადად მოიხმარება. ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალ თაობებს ექნებათ შესაძლებლობა, გამოიყენონ ბუნებრივი რესურსები ისევე, როგორც დღეს.