როგორ აღვიქვამთ სამყაროს – (იგავი)

ერთმა მოხუცმა ბრძენმა, თავის მოწაფეს უთხრა:
-დაათვალიერე ოთახი, სადაც ჩვენ ეხლ ვიმყოფებით და შეეცადე  დაიმახსოვრო, ყველა საგანი, რომელსაც აქვს ყავისფერი  შეფერილობა.
ოთახში იყო ბევრი ყავისფერი საგნები, რის გამოც, მოწაფეს ამ  ამოცანის შესრულება არ გასჭირვებია. ბრძენმა  მისცა  შემდეგი მითითება:
– დახუჭე თვალი და ჩამომითვალე ყველა საგანი… ლურჯი  შეფერილობის.
– კი მაგრამ , მე არაფერი ლურჯი არ დამიმახსოვრებია -შეშფოთდა ბიჭი- როგორც მითხარი, ისე გავაკეთე.
-გაახილე თვალი. გაიხედ-გამოიხედე. ოთახში ხომ, ძალიან ბევრი რამ არის ლურჯი ფერის? ამ მაგალითით, მინდოდა შენთვის მეჩვენებინა ცხოვრებეული სიმართლე: თუ შენ ოთახში ეძებ მხოლოდ ყავისფერს და  ანალოგიურად ცხოვრებაში – მხოლოდ ცუდს, მაშინ დაინახავ მას.  შენი გონება დააფიქსირებს, მხოლოდ ცუდს. დაიმახსოვრე: თუ ეძებ ცუდს, აუცილებლად იპოვი ცუდს.
ცუდის მოლოდინში, ხელიდან უშვებ ცხოვრებისეულ სიკეთეებს და პირიქით- კარგის მოლოდინში, შესაძლებელია  შეიძინო სულის ისეთი სიძლერე, რომ ცხოვრებაში ნებისმიერ სტრესს, კრიტიკული სიტუაცებს აღმოუჩენ დადებით მხარეებს.