როგორ ამოწმებდნენ საბჭოთა ფსიქოლოგები ადამიანის აზროვნებას – გამოსცადეთ ეს ტესტი საკუთარ თავზე

საბჭოთა ფსიქოლოგების მიერ შემუშავებული იყო ცხრილი, რომელიც ადამიანებში დაკვირვების უნარის სისწრაფეს ამოწმებდა. ამ ცხრილში მოცემულია ციფრები 1-დან 90-მდე და ეს ციფრები თანმიმდევრობით უნდა იპოვოთ. თუ თქვენი დაკვირვების უნარის გამოცდა გნებავთ, სანამ ციფრების ძებნას დაიწყებთ, დრო დაინიშნეთ.
შედეგები:
თუ დავალების შესრულებას 5-10 წუთი მოანდომეთ, გამორჩეულად დაკვირვებული და ყურადღებიანი ყოფილხართ
თუ 10-15 წთ. დაგჭირდათ, ესეც კარგი შედეგია
15-20 წუთი – საშულო შედეგზე მიუთითებს
20-25 წუთი – დამაკმაყოფილებელი შედეგია.
25 წუთზე მეტი – ან გადაღლილი ხართ, ან გაფანტული გონების პატრონი ყოფილხართ.