მაქს რიგელმანის ფსიქოლოგიური ეფექტი

1913 წელს სასოფლოს პროფესორმა მაქს რიგელმანმა აღმოაჩინა საინტერესო ფსიქოლოგიური ეფექტი, რომელსაც შემდგომში მისი სახელი ეწოდა.
მან სთხოვა ექსპერიმენტის თითოეულ მონაწილეს შეესრულებინა რამე სამუშაო, მაგალითად აეწია სიმძიმე. აღმოჩნდა ,რომ სათითაოდ 10 კაცს შუძლია ჯამში აწიოს 500 კილოგრამი.როცა მან სთხოვა ათივეს აწია 500 კილოგრამიანი ტვირთი,მათ ეს ვერ შეძლეს ,და საშუალოდ ათკაციან ჯგუფს მხოლოდ 200 კილოგრამიანი ტვირთის აწევა შეუძლია.
ეს უცნაური ეფექტი აიხსნება სოციალური სიზარმაცით, როცა ჯგუფის თითოეულ მონაწილეს აქვს სხვისი იმედი.
ორი კაცის შემთხვევაში ჯამური მაჩვენებელი მცირდება მხოლოდ 7% -ით, 8 კაციანი ჯგუფის შემთხვევაში უკვე 57%-ით.
რიგელმანმის მიერ გამოყვანილი ფორმულით დღემდე სარგებლობენ დამსაქმებლები ჯგუფებში ადამიანური რესურსების სწორი განაწილებისთვის.