კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  საინიციატივო ჯგუფების, ინდივიდების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტს „ჩოხატაური მდგრადი ენერგეტიკული მომავლისკენ“ ფარგლებში ცხადდება მცირე გრანტების კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში საინიციატივო ჯგუფების, ინდივიდების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლების წახალისებისთვის (მინიმუმ 4 გრანტი – 2000-დან 5000 ევრომდე თითო).

აღნიშნულ პროექტს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტთან ერთად ახორციელებს „სოლიდარობის ფონდი პლ საქართველოში“ და ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი „პროგრესის სახლი“.

მცირე გრანტების კონკურსს ადმინისტრირებას გაუწევს „ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი – პროგრესის სახლი“ რომელიც 1995 წლიდან აქტიურად არის ჩართული გურიის რეგიონის განვითარებაში.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

  • ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს;
  • ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფიზიკურ პირებს;
  • საგანმანათლებლო დაწესებულებებს საინიციატივო ჯგუფების სახით;
  • ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ საინიციატივო ჯგუფებს (მოქალაქეთა ჯგუფებს, ქუჩის კომიტეტებს).

საგრანტო განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 30 ივნისი 18:00 საათი.

შევსებული ფორმები და საკონკურსო განაცხადი გამოაგზავნეთ ელ.ფოსტაზე: yscozurgeti@gmail.com

გადმოწერეთ კონკურსის დებულება და საჭირო ფორმები:

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ შემდეგ ნომრებზე: +995 555 54 15 64  ან +995 599 92 42 84

მსგავსი სტატიები:

მცირე გრანტების კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  მცირე ბ...
საგრანტო კონკურსი - ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის
მცირე გრანტების კონკურსი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამიზნე სოფლებისთვის
მცირე გრანტების კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  საინიცი...
მცირე გრანტების კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  მცირე ბ...
მცირე გრანტების კონკურსი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამიზნე თემებისთვის
საგრანტო პროგრამა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებისთვის ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩასატარე...
საკონსულტაციო შეხვედრები საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით