საგრანტო კონკურსი – ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის

საგრანტო კონკურსი 1 ივლისს გამოცხადდა და მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ  გურიაში მოქმედ არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირებს, ფიზიკურ პირებს, საინიციატივო ჯგუფებს, კოოპერატივებს, ინდ.მეწარმეებს, მცირე მეწარმეებს ლანჩხუთის, ჩოხატაურის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების თემებიდან.

წარმოდგენილი პროექტის ბიუჯეტის ზედა ზღვარია 8000 ლარი.

მცირე გრანტების კონკურსს ადმინისტრირებას გაუწევს „ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი – პროგრესის სახლი“, რომელიც განახორციელებს საკონსულტაციო შეხვედრებს 6, 7 და 8 ივლისს.

საკონსულტაციო შეხვედრების განრიგი და მისამართი:

„ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი – პროგრესის სახლი“

ოზურგეთი, 26 მაისის ქ. N11ა      6 ივლისი 13:00 საათი;

ჩოხატაურის მერიის შენობაში

ჩოხატაური, ა. წერეთლის N1      7 ივლისი 13:00 საათი;

ლანჩხუთის მერიის შენობაში

ნოე ჟორდანიას  8 ივლისი 13:00 საათი. 

 

სოციალური ქსელის საშუალებით გაიმართება ონლიან კონსულტაციები, რომელთა ლინკები შეგიძლიათ იხილოთ „ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი – პროგრესის სახლი“-ს ფეისბუქ გვერდზე: https://www.facebook.com/ysclubngo/

საგრანტო განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 20 ივლისი, 18:00 საათი.

საგრანტო კონკურსი გამოცხადებულია პროექტის „გურიის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ევროპის ქვეყნების დამეგობრებულ ქალაქების რესურსების გამოყენებით“ ფარგლებში. პროექტს ახორცილებენ „ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი – პროგრესის სახლი“ და „გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტი“,

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობის პროექტის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) ფინანსური მხარდაჭერით.

 

გადმოწერეთ საგრანტო განაცხადი 

გადმოწერეთ სააპლიკაციო ფორმა

გადმოწერეთ დანართი 1

გადმოწერეთ დანართი 2

მსგავსი სტატიები:

მცირე გრანტების კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  მცირე ბ...
მცირე გრანტების კონკურსი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამიზნე სოფლებისთვის
მცირე გრანტების კონკურსი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამიზნე თემებისთვის
მცირე გრანტების კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  საინიცი...
საგრანტო პროგრამა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებისთვის ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩასატარე...
საკონსულტაციო შეხვედრები საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით
კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  საინიციატივო ჯგუფების, ...
მცირე გრანტების კონკურსი ენერგოეფექტურობის (EE) სფეროში  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი  მცირე ბ...