ჩანართი #12 – არჩევნები 2020

NED_12_2020_Archevnebi

მსგავსი სტატიები:

ჩანართი #16. გურიის მუნიციპალიტეტების სკოლამდელი განათლების ხარჯები
ჩანართი #17 - ოზურგეთი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯების შედარება 2021-2022 წლის ...
ჩანართი #6 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი განათლების ხარჯების შედარება 2020-2021 წლის ბიუჯეტ...
„სამოქალაქო საზოგადოება“ – ჩანართი #5_6_2024_ხელოვნური ინტელექტი
ინფოგრაფიკი -2 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებაში განსახორცილებელი პროექტის შერჩევა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი
ჩანართი #9 - სკოლამდელი განათლება
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - ჩანართი #8 - საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში - 2008-2020 წლები