ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პრიორიტეტები – განათლება, კულტურა, სპორტი, სოც უზრუნველყოფა

   

გაგრძელება

რატომ იქცა მემარცხენე მოძრაობებისთვის კლიმატის პრობლემები ცენტრალურ საკითხად?

კლიმატის ცვილებები და გლობალური დათბობა აქტუალური პოლიტიკური საკითხი, რომაა ამაზე, შეიძლება ითვას, აღარავინ დაობს. გაეროს 1997 წლის კიოტოს ოქმი, 2015 წლის პარიზის ხელშეკრულება თუ კიდევ

გაგრძელება

 10  ყველაზე ღირებული კომპიუტერული ინდუსტრიის კომპანია მსოფლიოში

სულ რაღაც რამოდენიმე წლის წინ მოსალოდნელი იყო, რომ მსოფლიოს 10 ყველაზე ღირებული ტექნიკური კომპანიებიდან ყველა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილიყო, და ზოგ შემთხვევაში ყველა კალიფორნიის შტატიდან

გაგრძელება