ჩანართი #12-15, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა

NED_12-13-14-15_2020_Sofeli