>

ჩანართი #14 - სკოლამდელი განათლების, ზოგადი განათლების ხელშეწყობის, სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტი

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა