>

ჩანართი #12 - კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტი

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა