>

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი - შენგენის ქვეყნები

საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევრო-კავშირის (შენგენის წევრ) ქვეყნებთან უვიზო იმოსვლის რეჟიმი 2017 წლის 28 მარტს ამოქმედდა, ევროკავშირის საბჭოს N539/2001 რეგულაციაში შეტანილი ცვლილე ბის საფუძველზე. უვიზო მიმოსვლით საქართველოს მოქალა ქეებისათვის ხელმისაწვდომი გახდა ახალი შესაძლებლობები, რომლებიც უკავშირდება დაუბრკოლებლად მოგზაურობას ევროპის ქვეყნებში, ამ ქვეყნების უკეთ გაცნობას და კონტაქტების დამყარებას. უვიზო მიმოსვლის შემოღება ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, სტუდენტების მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამების გააქტიურებას, ბიზნეს კავშირების გაღრმავებას და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს შორის პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს მიერ შემუშავდა ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი, რომლის მიზანია, ლეგალური ემიგრაციის შესაძლებლობების შესახებ პრაქტიკული და ადვილად გასაგები ენით დაწერილი ინფორმაცია მიაწოდოს პოტენციურ თუ უკვე არსებულ ემიგრანტებს. იხილეთ ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევის დოკუმენტი.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა