>

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლებისა და ფინანსური აქტივების კლების კვარტალური განწერა.

ბიუჯეტის მთლიანი დოკუმენტის სანახავად ეწვიეთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ.გვერდს ან დააჭირეთ მოცემულ ლინკს:   2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა