>

სამუშაოს შესრულების მენეჯმენტის პროგრამის II ანგარიში

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ანგარიში მომზადდა პროექტი: „ელექტრონული მექანიზმები ღია თვითმმართველობისათვის“  ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მიერ. პროექტს ახორცილებს: ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი „პროგრესის სახლი“.

„მუნიციპალური სერვისების მიწოდების და მოსახლეობის კმაყოფილების ხარისხის კვლევა“ ორ ეტაპად ჩატარდა, 2018 წლის აგვისტოსა და 2019 წლის იანვარში. წარმოდგენილ ანგარიშში მოცემულია ორთავე ეტაპის კვლევისას აღმოჩენილი ძირითადი მიგნებები და საჭიროებები. 

ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია და ანგარიშის შინაარსის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

 

მოსახლოებისთვის გაწეული სერვისების შეფასების და მოსახლეობის კმაყოფილების ხარისხის გაზომვის სისტემის (სხვანაირად სამუშაოს შესრულების მენეჯმენტის პროგრამა) მთავარი მიზანია მომხმარებლისათვის გაუმჯობესებული მომსახურების მიწოდება.

გადმოწერეთ სამუშაოს შესრულების მენეჯმენტის პროგრამის II ანგარიში.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა