გურიის რესპუბლიკა

ამ ზამთარში, თვეში სამ-ოთხჯერ, გვიან ღამით, მეგობრის მანქანით ბათუმიდან თბილისში მგზავრობა მიწევს. ერთხელაც, გურიაში ჩამოვლისას, მანქანაში ვიღაცამ რაღაც ამბავი მოყვა და ბოლოს დააყოლა: “..არა, რა.

გაგრძელება

ჩოლოქის ბრძოლა

ჩოლოქის ბრძოლა განსაკუთრებით გამორჩეულია კავკასიის ბრძოლების ისტორიაში. იგი აღწერა სამხედრო ისტორიკოსმა პორტომ, ქართველმა ისტორიკოსებმა ერლომ ბუჭულაძემ, შამშე მეგრელიძემ და იგი შესულია საქართველოს ისტორიის ნარკვევებში.  ჩოლოქის

გაგრძელება

ვახუშტი ბატონიშვილი გურიის შესახებ

გურია არა წილი ეგროსისა არს, არამედ ქართლოსისა, გარნა ოდეს გამეფდა ლეონ აფხაზთა, მაშინ ამათ არღარა ინებეს ორჩილება ოძრახოს ერისთავისა, რომელნი იყუნენ ძენი სტეფანოს ბაგრატიონისანი, ადარნასე

გაგრძელება