ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტები ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით – 2018 წელი

მსგავსი სტატიები:

კოოპერატივების პროცენტული წილი მოსახლეობის რაოდენობასთან
გამარჯვებული მაჟორიტარები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით
კოონავირუსის გავრცელების რუკა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში - 27 სექტემბრის მონაცემები
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობ...
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთი
რეგისტრირებული აქტიური ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით - 2024 წლის აპრილი
"დაბერებული რეგიონები" - პენსიონერთა პროცენტული მაჩვენებელი
საკრებულოების ფრაქციების მონაცემები მუნიციპალიტეტების მიხედვით - 2018 წელი