ახალი ვებ-გვერდის პრეზენტაცია

2 აგვისტოს ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალი ვებ-გვერდის პრეზენტაცია გაიმართა. www.Guria.ge - ზე მომხმარებელს გურიის მუნიციპალიტეტებიდან გამოთხოვილი დახარისხებული საჯარო ინფორმაციების ნახვა შეეძლება. იდეა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბმა“ პროექტის - „მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში“ ფარგლებში განახორციელა. ახალ ვებ-გვერდზე დადგენილებები, განკარგულებები, ბრძანებები, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების ხარჯთაღრიცხვა, საჯარო დაწესებულებების ხელმძღვანელების მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტები და სხვა საჯარო ინფორმაციებია განთავსებული.

ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალი ვებ-გვერდის guria.ge-ს პრეზენტაცია გაიმართა

ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალი ვებ-გვერდის guria.ge-ს პრეზენტაცია გაიმართა.

"ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის" თავმჯდომარის, მინდია სალუქვაძის თქმით, ერთ სივრცეში იქნება მოქცეული ყველა საჭირო ინფორმაცია. სალუქვაძემ შეხვედრაზე თქვა, რომ პროექტის მიზანია: გურიის სამ მუნიციპალიტეტში (ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური) ინფორმაციის თავისუფლებისა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობების და მათ მიერ დაფუძნებული დაფუძნებული არასამეწარმეო, (არაკომერციული) იურიდიული პირების საზოგადოებრივი მონიტორინგით.

რის შესაძლებლობას არ იძლევა მუნიციპალიტეტების ვებგვერდები

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალი ვებგვერდის პრეზენტაცია შედგა. "ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის" თავმჯდომარემ მინდია სალუქვაძემ თქვა, რომ "ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებს აქვს თავიანთი ვებგვერდი, მაგრამ იქ საძიებო სისტემა არ არის ისე მოწყობილი, რომ ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა დროულად მოიპოვოს ინფორმაცია ანუ არაეფექტური საძიებო სისტემა აქვს". 

არის თუ არა მუნიციპალიტეტის ვებგვერდების საძიებო სისტემა ეფექტური და რა ჯდება ბიუჯეტიდან მისი შენახვა, ამის გასაგებად ჩვენ ოთხი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს დავუკავშირდით.

საიტი სატესტო რეჟიმში ამოქმედდა

1 ივნისს სატესტო რეჟიმში ამოქმედდა საიტი - www.guria.ge , რომელიც შეიქმნა პროექტის - "მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში" ფარგლებში. საიტზე განთავსდება ოზურგეთის, ჩოხატაურის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში არსებული ყველა ის საჯარო ინფორმაცია, რომლებიც აქტუალურია საზოგადოებისათვის. საიტზე იმოქმედებს ეფექტური საძიებო სისტემა, რათა მომხმარებელმა ადვილად შეძლოს, მისთვის სასურველი ინფორმაციის მოპოვება. 

პირველი ეტაპის ანგარიში

მოცემული საანგარიშო პერიოდი 2015 წლის 1 თებერვლიდან 2016 წლის 30 აპრილამდე გრძელდებოდა. ამ პერიოდის განმავლობაში ნაციონალურ დონეზე არ მომხდარა არც ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ - ეკონომიკური მოვლენა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ჩვენი პროექტთან. თუმცა გამოვყოფ 2 მნიშვნელოვან სიახლეს რომელიც ლოკალურ დონეზე, ჩვენ სამიზნე ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში (ოზურგეთი) ხორციელდება: