2017 წელი - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფინანსების და ინფრასტრუქტურული მონაცმები - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტი

გთავაზობთ ინფორმაციას ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფინანსების და ინფრასტრუქტურული მონაცმების შესახებ 2017 წლის ბიუჯეტის შესაბამისად

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე:

,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების, სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის შესახებ“.

 

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა