>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

ვეტერანთა დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ვეტერანთა დახმარების პროგრამის მიზანია:

1. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სამამულო ომის ვეტერანებისათვის 1941-1945 წწ. 9  მაისს (ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი აღსანიშნავად) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით.

2.         ქალაქ    ოზურგეთის    მუნიციპალიტეტის    ტერიტორიაზე    რეგისტრირებული    საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის,   2008 წელს დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით.

3.         ქალაქ    ოზურგეთის    მუნიციპალიტეტის    ტერიტორიაზე    რეგისტრირებული    საქართველოს ტერიტორიული         მთლიანობისათვის    1992-93     წლებში     დაღუპულთა,     ოჯახების     ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით.

პროგრამის სუბიექტი:

ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრები,  ომის  ვეტერანები  და  მათი ოჯახები.

პროგრამით   სარგებლობის   მსურველი   ოჯახის   სრულწლოვანმა   წევრმა,   ქალაქ   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) მემკვიდრის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი);

გ) მემკვიდრეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) ომის ვეტერანის (მონაწილის) დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი);

ე) მემკვიდრის პირადი საბანკო ანგარიშის მონაცემები.

ფულადი დახმარების გაცემა ხდება თანხის გადარიცხვით ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშზე.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე: http://guria.ge/media/k2/attachments/dadgenileba-N-2-danarti.pdf

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა