>

კვლევა მოსახლეობის კმაყოფილების შესახებ

2017 წლის 20 დეკემბერს, ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ადგილობრივი მედიის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის, გაიმართა მუნიციპალური სერვისების მიწოდების შედეგად, მოსახლეობის კმაყოფილების კვლევის შედეგების პრეზენტაცია.
კვლევა მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული სერვისების შეფასებისა და მოსახლეობის კმაყოფილების ხარისხის გასაზომად, ორგანიზაცია - ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბმა განახორციელა. კვლევის მიზანი იყო, გამოევლინა ქალაქის ტერიტორიაზე კომუნალური სერვისების ხელმისაწვდომობა.

კვლევა ორ ეტაპიანია, პირველი ეტაპის ანგარიშის შედეგმა აჩვენა, რომ რომ მომსახურების მიწოდება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქალაქის ცენტრში და გარეუბნებში.
კვლევა ჩატარდა ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე არსებულ 115 ქუჩაზე, რომელიც დაყოფილია ცხრა საარჩევნო უბნად. გამოყენებული იყო შეფასების რამდენიმე მეთოდი: ორგანიზაციული ჩანაწერების შესწავლა, გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე, სოციოლოგიური გამოკითხვა და კვალიფიციურ დამკვირვებელთა რეიტინგი (შეფასება). კვლევის მეორე ეტაპი იგეგმება 2018 წლის გაზაფხულზე, იგივე მეთოდების გამოყენებით.
კვლევა მომზადდა პროექტის, "თანამშრომლობა ქალაქ ოზურგეთში თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მუნიციპალური სერვისების გასაუმჯობესებლად“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ევროპის ფონდის მიერ. პროექტს ახორცილებენ: ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი და გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრი.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა