>

„მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდები“ - გადაცემა 1

სატელევიზიო გადაცემა მომზადდა პროექტის „მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენება სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისათვის“ ფარგლებში, პროექტი დაფინანსებულია NED-ის მიერ, მომზადებული გადაცემა არ გამოხატავს NED-ის ოფიციალურ პოზიციებს.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა