>

სატელევიზიო სიუჟეტი „რა ყოფილა გურია“

მომზადებულია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციების მიმართულების სტუდენტების მიერ ( ხელმძღვანელი მაია ტორაძე).

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა