>

ბიუჯეტის მონიტორინგის პორტალი - budgetmonitor.ge

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებ პორტალზე budgetmonitor.ge ბიუჯეტის მონიტორზე შეგიძლიათ იხილოთ:

  • რამდენია სახლემწიფო ბიუჯეტი, რისგან შედგება ბიუჯეტი და როგორია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მდგომარეობა.
  • რამდენია თითოეული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და შეადაროთ ბიუჯეტები ერთმანეთს.
  • მოახდინოთ ადმინისტრაციული ხარჯების ანალიზი: რამდენია დასაქმებულთა რაოდენობა და ანაზღაურების ხარჯები სხვადასხვა საბიუჯეტო უწყებებში, რა წილი უჭირავს პრემიასა და დანამატს უწყებების შრომის ანაზღაურებაში.
  • ნახოთ ბიუჯეტის რა ნაწილი მიიმარტება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. 
  • დაათვალიეროთ ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების და საგარეო ვალის შესახებ.
  • მიიღოთ ნფორმაცია თუ რა პროგრამები ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და როგორ ნაწილდება ბიუჯეტი მხარჯავ დაწესებულებების პროგრამებზე.
  • ნახო მონაცემები სარეზერვო ფონდების ხარჯების შესახებ.

ბიუჯეტის მონიტორის ვებ გვერდზე გადასვლისათვის დააჭირეთ ლინკს - ბიუჯეტის მონიტორი.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა