>

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი პოტენციური მიგრანტებისთვის

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

მიგრაციული პროცესები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე, მის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე. დღეისათვის საქართველო მიგრანტების, როგორც წარმოშობის, ისე დანიშნულებისა და ტრანზიტის ქვეყანაა. აღნიშნული პროცესების სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევა და შესაბამისი ინსტიტუციური მექანიზმების განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.
ევროკავშირთან ინტეგრაციის პარალელურად, ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების გაფართოებისა და ხელშეწყობისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა მოსახლეობის ჯეროვანი ინფორმირებულობა, როგორც ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების, ასევე არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებული საფრთხეებისა და რისკების შესახებ.
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს მიერ შემუშავდა ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი, რომლის მიზანია, ლეგალური იმიგრაციის შესაძლებლობების შესახებ პრაქტიკული და ადვილად გასაგები ენით დაწერილი ინფორმაცია მიაწოდოს პოტენციურ თუ უკვე არსებულ მიგრანტებს. 

დოკუმენტში წარმოდგენილია საქართველოს შესახებ ძირითადი ფაქტები და სასარგებლო ინფორმაცია უცხოელებისთვის, კერძოდ, იმიგრანტებისთვის საჭირო დოკუმენტების მიღების, სხვადასხვა სამართლებრივი სტატუსების მოპოვების, სახელმწიფო სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების და დიპლომატიური წარმომადგენლობების საკონტაქტო მონაცემების შესახებ. იხილეთ ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევის დოკუმენტი.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა